FTP Ramp-test i city 11/8 och 12/8

Sedan ca 10 år tillbaka har vi på IK haft pulsbaserad spinning. De senaste åren med Activiosystemet. Nu tar vi nästa steg till i utvecklingen och börjar jobba med effektbaserad spinning (Watt). Kul och effektivt :) !

Effektbaserad spinning innebär alltså att man mäter vilken effekt (som mäts i enheten watt) du har när du tränar. Förenklat…vilken ”hastighet” du har. Effekten är ett resultat av hur snabbt du trampar (kadens) och vilken belastning (växel) du kör på.

Vad är skillnaden mellan puls- och effektbaserad spinning? I grunden…ingen alls. Du har alltid en effekt när du tränar. Skillnaden är nu att vi mäter den! Detta innebär att du får en mycket mer effektiv och roligare träning då du vet vilken effekt du arbetar på!

I det pulsbaserade (Activio) utgår vi från din maxpuls för att bestämma vilken puls som gäller i de olika träningszonerna. I det effektbaserade wattsystemet utgår man från din tröskeleffekt (på engelska FTP). Alltså den genomsnitteffekt som du kan hålla under ca 60 min. Med tröskel menas den arbetsnivå du kan hålla precis innan du börjar få mjölksyra.

För att bestämma din FTP använder man sig av olika typer tester. Under hösten kommer vi erbjuda ett antal testtillfällen. Vi kommer att köra ICG:s Ramptest. Kolla tillfällen i bokningsappen eller kontakta receptionen.

Mycket välkommen att testa! Wattcyklarna finns i City! Vi lovar att detta kommer att dig till nya nivåer i din träning!

Länk: ICG:s Ramptest  https://www.youtube.com/watch?v=4L92dTk9wh8