VIKTIGT! UPPDATERADE RUTINER PÅ VÅRA ANLÄGGNINGAR

Uppdaterade rutiner & riktlinjer som gäller på Idrottskliniken f.o.m imorgon Söndag 10 Januari:

MAXANTAL Norremark

60 personer på GYMMET (+gruppträning)

25 personer samtidigt på nedre plan gym. Var och en tränar max 1h och sen får man lämna plats åt andra som vill nyttja ytan.

MAXANTAL I11

80 personer på GYMMET (+gruppträning)

MAXANTAL City+ Teleborg

25st

Övriga åtgärder som gäller f.o.m 10/1:

¤ HIIT Cardio & Fitness Line pass ställs in. Vi jobbar på att ersätta passen med andra typer av pass så håll utkik! Dessa salar kommer vara öppen för dig som vill träna där på egen hand.

¤ Spinning pass under Söndag+ Måndag kommer ställas in då vi jobbar på att kunna bedriva passen inom ramen av den nya lagen. Vi jobbar på att ersätta Söndagens och Måndagens pass och återkommer löpande med vad som sker.

¤ Justerat platsantal i en del salar. Detta innebär att på de pass som redan är fulla kommer vi behöva avboka de personer som fått plats sist för att hålla oss till de nya maxantalen. Du kommer få ett mail om avbokning om det berör dig.

¤ Vi jobbar fortsättningsvis med skyltar vid konditionsmaskiner där du själv stänger av maskiner bredvid din när du tränar.

¤ Sal 5 på Norremark vill vi ha ett säkrare flöde. Du passerar IN vid dörren närmast hissen. Du passerar UT genom dörren längst bort vid väggen.

¤ F.o.m Imorgon Söndag ska du INTE plocka ut din passbiljett i receptionen. Om receptionspersonal finns på plats prickar de av dig 10min innan passets start. Om receptionen är stängd prickar instruktören av dig!

¤Vid ALLA utepass träffas vi ute- INTE inne i entrèn.

¤När du går på IK-BOX pass använder du din tag och går in i IK-BOXEN och väntar tills passet startar.

¤ Vi följer löpande upp att detta följs via inpasseringssystem och övervakning.

¤Om möjligt fortsättningsvis byt om och duscha hemma.

Nu är det viktigt att vi ALLA hjälps åt att följa dessa rutiner och riktlinjer för att VI ska kunna ha fortsatt öppet för ER! Det är fortsatt ALLAS ansvar att se till att det fungerar, hjälpas åt att signalera om dessa rutiner INTE följs. Vi på Idrottskliniken gör allt vi kan för att fortsätta bedriva en trygg verksamhet som främjar folkhälsan och vi behöver även er hjälp för att kunna göra det! Vi vill tacka er för att ni besöker oss och er flexibilitet i de förändringar som skett under senaste året! TACK för att ni väljer att träna hos oss och TACK FÖR ERT SAMARBETE!