Spinn Watt

Effektbaserad spinning innebär alltså att man mäter vilken effekt (som mäts i enheten watt) du har när du tränar. Förenklat…vilken ”hastighet” du har. Effekten är ett resultat av hur snabbt du trampar (kadens) och vilken belastning (växel) du kör på.

Vad är skillnaden mellan puls- och effektbaserad spinning? I grunden…ingen alls. Du har alltid en effekt när du tränar. Skillnaden är nu att vi mäter den! Detta innebär att du får en mycket mer effektiv och roligare träning då du vet vilken effekt du arbetar på!