Step Advanced

Step Advanced är en energigivande träningsform som utförs på stepbräda. I takt till musiken görs koreograferade övningar på och runt brädan. Du sätter snabbt igång förbränningen i din kropp, öka eller sänker intensiteten på din träning genom att höja eller sänka den justerbara brädan. Du förbättrar din bålstyrka, kondition, koordination och ökar hjärt- och lungkapacitet på ett roligt och atletiskt sätt till härlig musik!

Avancerad step där koreografin är uppbyggd med inspiration av dans.
Vår mest avancerade Step.