Ungdom Student Senior

Ungdomskort 

Du tränar i gymmet tillsammans med målsman eller annan ansvarig över 25 år motsvarande det året du fyller 12 år  tills året du fyller 16 år, därefter tränar du själv på eget ansvar.

Det här gäller ungdomar 12-16 år:

  • Året barnet fyller 12 år  och tiIl och med året barnet fyller 14 får man endast träna i maskiner, ej fria vikter. 
  • Året barnet fyller 14 år får man delta tillsammans med målsman eller annan ansvarig på gruppträningspass.
  • För att träna rätt och riskfritt från början, rekommenderar vi någon av våra Personlig Tränare som hjälper till med ett anpassat träningsprogram.

Läs mer om  Ungdomskorten under Medlemskap
Ungdomskorten säljs endast tillsammans med målsman eller motsvarande.
Det går inte att köpa via nätet.

Studentkort

Vårt studentkort är ett Multikort med tillgång till både gym & gruppträning (ej IK-BOX, IK Skillrun eller Veda).

Du kan köpa Studenkortet mot uppvisande av giltigt studentkort. 

Studentkortet är ett autogiro med 3 månaders fast bindningstid och en månads uppsägningstid. För att själv få teckna ett autogiro måste du vara minst 18 år fyllda.
Är du under 18 år måste målsman eller motsvarande stå som betalare och
vara med då det tecknas.

När du tecknar ditt autogiro betalar du alltid pågående månad + eventuellt även nästa månad.
Detta beror på om du tecknar ditt autogiro innan eller efter den 15:e i månaden.

Du kan närsomhelst säga upp ditt autogiro, dock minst en månad innan bindningstidens slut.
Efter uppsägningen avslutas då autogirot och ditt träningskort automatiskt efter bindningstiden. Uppsägning görs via mail till info@idrottskliniken.com

Betalningen via ditt konto görs alltid i förskott och sker den 28:e varje månad eller närmaste
vardag efter.

Senior

Du kan köpa Idrottsklinikens seniorkort från det år du fyller 65 år. Du kan välja mellan enbart gym eller gym- och gruppträning.

Gruppträning

Våra seniorträningspass är speciellt utformade för att passa målgruppen seniorer. Träningen är anpassad så att vem som helst kan vara med efter egen förmåga. Vi lägger stor vikt vid rörlighet, balans, trivsel och gemenskap men glömmer heller inte konditionen. Gruppträningen passar både män och kvinnor och därför är grupperna för det mesta jämnt fördelade.
Våra seniorpass finns på I11 och Norremark.


Öppet
alla dagar 05.00-23.00

(med giltig TAG)

GYMINTRO

Vill du ha en ca 30min rundvisning av någon anläggning, tips och information? Maila till info@idrottskliniken.com