Utbildningar

Just nu har vi inga utbildningar planerade. Är du intresserad av instruktörsutbildning är du välkommen att höra av dig till

Ingela Melander Julin på ingela@idrottskliniken.com eller 0470-181 91.

I över 20 år har Idrottskliniken utbildat inom våra unikt framtagna koncept Spinning, Power Pump och Step. 

Våra koncept finns idag på flera anläggningar i södra Sverige och används med fin framgång.

Anläggningarna betalar inte någon form av licenskostnad till Idrottskliniken efter fullföljd utbildning, det innebär mer pengar i kassan och det kommer alltid kunden tillgodo i form av lägre priser men också en chans att hålla hög kompetens på instruktörerna genom utbildning och inspirationsdagar.

Vårt utbildningsteam består av Friskvårdsansvarig, Personliga Tränare, Kostrådgivare och Sjukgymnaster. Det innebär att vi garanterar en hög kvalitet på all vår utbildning.

 

Steg 1 - Teori

Inledande del på utbildningen är 20 timmar teori vilket ger dig kunskap inom anatomi, fysiologi, biomekanik, träningslära, kost, musikanalys och instruktörsrollen.

Datum för utbildning: 4-6 september 2015

Tentamen: 19 september 2015

Kostnad: 2600 kronor (ink. moms)

 

Steg 2 - Praktik

Steg 2 på utbildningen är den praktiska delen där du får lära dig grundläggande grenspecifik teknikträning, musikanalys  och instruktörsrollen i praktiken, val av koreografi och programupplägg kopplat till träningsintensitet, målinriktad träning samt riskfri träning.

Steg 2 avslutas med praktisk tentamen.

 

Praktisk utbildning får endast genomföras efter godkänd tentamen på Steg 1.

Spinning

Kostnad: 2600 kronor (ink. moms)

Step

Kostnad: 2600 kronor (ink. moms)

Power Pump

Kostnad: 2600 kronor (ink. moms)

 

För vidare info kontakta Ingela Melander Julin på 
ingela@idrottskliniken.com eller 0470-181 91